İcra Hukuku – A&A Avukatlık ve Danışmanlık

Mansuroğlu Mahallesi 289 Sk. No:2 Körfez İş Merkezi Kat:1 D:111 Bayraklı/İzmir

İcra Hukuku

rx online

Additionally you may shop online without using your charge card, call us and cover your order over the telephone. It’s possible to be utterly exhausted, yet not able to sleep. Nonetheless, there are plenty of advantages of internet casino gambling. A respectable company is likely to make sure they are simple to contact. For this reason, you’d be in somewhere to detect rewrote pieces. So, for the time being, marijuana cannot be sold, or taxed.

A&A İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.